İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili iş kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uymak,
  • Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırmak ve böylece tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlenmesini hedeflemek,
  • “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket etmek,
  • Sürekli gelişme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar İş Güvenliği ve Sağlık konularında eğitmek, sağlıklı olmalarını teşvik etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmak´tır